•  Devdaha - 9, Bhaluhi, Rupandehi - Nepal
 •   info@devdahamedicalcollege.edu.np
 • Devdaha Medical Journal

Home | Devdaha Medical Journal

 • Devdaha Medical Journal

Home | Devdaha Medical Journal

Devdaha Medical Journal

Editorial Team

 

 Chief Editor
Prof. Dr. Basista Prasad Rijal

 

Managing Editor
Dr. Sharmila Gurung

 

Editorial Board

Dr. Bikram Kafle

Dr. Kiran Panthee

Dr. Bikram Gyawali

Dr. Manisha Shahi

Dr. Mahesh Raj Ghimire

Dr. Santosh Kandel

Dr. Namrata Upadhayay

Dr. Ajay Adhikaree     

 

Associate Editors

Dr. Shaju Aryal

Dr. Nishant Kumar Thakur

Dr. Mandir Khatri

Dr. Sundar Karki

Dr. Santosh Sharma

Dr. Abdul Hakim Musalaman

Dr. Swairita Kafle

Dr. Reecha Bhadel

Dr. Pujan Bajracharya

Dr. Aruna Pokharel

 

Advisory Board

Prof Dr. Bhola Prasad Rauniyar

Prof Dr. Harish Chandra Upreti

Dr. Rajendra Khanal

Dr. Indra Dhakal

Dr. Bishnu Prasad Sharma

Prof Dr. P.C. Mahajan

Prof Dr. Basista Rijal

Prof Dr. B.R. Paudel

Mr. Gopal Bahadur Pokharel ( Chairman, Executive Committee)

 

Statistician

Mr. Pradeep Chhetri

 

Administrative Support

Mr. Govinda Parajuli

 

Computer Support

Ms. Aasha Acharya

 









          94567-white.jpeg